Điên thoại bán hàng: 04 6260 5750

Hotline: 0944138998

Bảng Kính văn phòng

  • Bảng kính kích thước 800x1200mm-19%

   Bảng kính kích thước 800x1200mm

   Mã: BK10812

   Bảng kính viết bút lông kích thước 800x1200mm
   - Kích thước mặt bảng: H800xW1200mm (H: Chiều rộng; W: Chiều dài).
   - Kích thước có thể làm theo yêu cầu đặt hàng
   - Loại: Bảng kính 1 lớp
   - Bề dày: 8mm (Dán D-Can chuyên dụng)
   - Tình trạng: Sẵn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vận: Miễn phí HN & Tp. HCM

   Khuyến mại: Call

   Giá bán: 1.050.000 đ

   Giá KM: 850.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Bảng kính kích thước 1000x1400mm

   Bảng kính kích thước 1000x1400mm

   Mã: BK11014

   Bảng kính viết bút lông kích thước 1000x1400mm
   - Kích thước mặt bảng: H1000xW1400mm (H: Chiều rộng; W: Chiều dài).
   - Loại: Bảng kính 1 lớp
   - Bề dày: 8mm (Dán D-Can chuyên dụng)
   - Tình trạng: Sẵn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vận: Miễn phí

   Khuyến mại: Call

   Giá: 1.250.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Bảng kính kích thước 1200x1500mm

   Bảng kính kích thước 1200x1500mm

   Mã: BK11215

   Bảng kính viết bút lông kích thước 1200x1500mm
   - Kích thước mặt bảng: H1200xW1500mm (H: Chiều rộng; W: Chiều dài).
   - Loại: Bảng kính 1 lớp
   - Bề dày: 8mm (Dán D-Can chuyên dụng)
   - Tình trạng: Sẵn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vận: 
   Call

   Khuyến mại: Call

   Giá: 1.450.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Bảng kính kích thước 1200x1600mm-12%

   Bảng kính kích thước 1200x1600mm

   Mã: BK11216

   Bảng kính viết bút lông kích thước 1200x1600mm
   - Kích thước mặt bảng: H1200xW1600mm (H: Chiều rộng; W: Chiều dài).
   - Loại: Bảng kính 1 lớp
   - Bề dày: 8mm (Dán D-Can chuyên dụng)
   - Tình trạng: Sẵn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vận: Call

   Khuyến mại: Call

   Giá bán: 1.750.000 đ

   Giá KM: 1.536.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Bảng kính kích thước 100x1600mm-13%

   Bảng kính kích thước 100x1600mm

   Mã: BK11016

   Bảng kính viết bút lông kích thước 1000x1600mm
   - Kích thước mặt bảng: H1000xW1600mm (H: Chiều rộng; W: Chiều dài).
   - Loại: Bảng kính 1 lớp
   - Bề dày: 8mm (Dán D-Can chuyên dụng)
   - Tình trạng: Sẵn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vận: 
   Call

   Khuyến mại: Call

   Giá bán: 1.550.000 đ

   Giá KM: 1.350.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Bảng kính kích thước 1200x1800mm

   Bảng kính kích thước 1200x1800mm

   Mã: BK11218

   Bảng kính viết bút lông kích thước 1200x1800mm
   - Kích thước mặt bảng: H1200xW1800mm (H: Chiều rộng; W: Chiều dài).
   - Loại: Bảng kính 1 lớp
   - Bề dày: 8mm (Dán D-Can chuyên dụng)
   - Tình trạng: Sẵn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vận: Call

   Khuyến mại: Call

   Giá: 1.730.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Bảng kính kích thước 1200x2000mm

   Bảng kính kích thước 1200x2000mm

   Mã: BK11220
   Bảng kính viết bút lông kích thước 1200x2000mm
   - Kích thước mặt bảng: H1200xW2000mm (H: Chiều rộng; W: Chiều dài).
   - Loại: Bảng kính 1 lớp
   - Bề dày: 8mm (Dán D-Can chuyên dụng)
   - Tình trạng: Sẵn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vận: Miễn phí HN & Tp. HCM

   Khuyến mại: Call

   Giá: 1.950.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Bảng kính kích thước 800x1200mm-22%

   Bảng kính kích thước 800x1200mm

   Mã: BK20812
   Bảng kính viết bút lông kích thước 800x1200mm

   - Kích thước mặt Bảng: H800xW1200mm (H: Chiều cao; W: Chiều dài).
   - Kích thước có thể làm theo yêu cầu đặt hàng (từ 0,6 cho đến 3,0m)
   - Tình trạng: Còn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vận: Call

   Khuyến mại: Call

   Giá bán: 1.150.000 đ

   Giá KM: 900.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Bảng kính kích thước 1000x1500mm

   Bảng kính kích thước 1000x1500mm

   Mã: BK21015
   Bảng kính viết bút lông kích thước 1000x1500mm

   - Kích thước mặt Bảng: H1000xW1500mm (H: Chiều cao; W: Chiều dài).
   - Kích thước có thể làm theo yêu cầu đặt hàng (từ 0,6 cho đến 3,0m)
   - Tình trạng: Còn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vận: Call


    

   Khuyến mại: Call

   Giá: 1.350.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Bảng kính kích thước 1200x1600mm

   Bảng kính kích thước 1200x1600mm

   Mã: BK21216
   Bảng kính viết bút lông kích thước 1200x1600mm

   - Kích thước mặt Bảng: H1200xW1600mm (H: Chiều cao; W: Chiều dài).
   - Kích thước có thể làm theo yêu cầu đặt hàng (từ 0,6 cho đến 3,0m)
   - Tình trạng: Còn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vận: Call

   Khuyến mại: Call

   Giá: 1.730.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Bảng kính kích thước 1200x2000mm-6%

   Bảng kính kích thước 1200x2000mm

   Mã: BK21220
   Bảng kính viết bút lông kích thước 1200x2000mm

   - Kích thước mặt Bảng: H1200xW2000mm (H: Chiều cao; W: Chiều dài).
   - Kích thước có thể làm theo yêu cầu đặt hàng (từ 0,6 cho đến 3,0m)
   - Tình trạng: Còn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vận: Call

   Khuyến mại: Call

   Giá bán: 2.160.000 đ

   Giá KM: 2.035.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Bảng kính kích thước 1200x2400mm

   Bảng kính kích thước 1200x2400mm

   Mã: BK21224
   Bảng kính kích thước 1200x2400mm
   - Kích thước mặt Bảng: H1200xW2400mm (H: Chiều cao; W: Chiều dài).
   - Kích thước có thể làm theo yêu cầu đặt hàng (từ 0,6 cho đến 3,0m)
   - Tình trạng: Còn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vận: Call

   Khuyến mại: Call

   Giá: 2.590.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng