Điên thoại bán hàng: 04 6260 5750

Hotline: 0944138998

Bảng di động 2 mặt

Bảng di động lật sử dụng 2 mặt, Bảng từ trắng viết bút lông, Bảng từ xanh viết phấn chân di dộng sử dụng 2 mặt xoay lật 360 độ

Bảng Flipchart, Bảng kẹp giấy viết bút lông
  • Bảng di động sử dụng 2 mặt Xanh và trắng

   Bảng di động sử dụng 2 mặt Xanh và trắng

   Mã: BDDXT
   Bảng di động sử dụng 2 mặt Xanh và trắng

   - Kích thước: H... W... (H Chiều rộng; W: Chiêu dài). Kích thước đáp ứng theo yêu cầu đặt hàng của quý khách.
   - Loại Bảng: Bảng di động (sử dụng 2 mặt xoay 360 độ) Xanh và trắng
   - Tình trạng: Có hàng
   - Giao bán: online
   - Giao vận: Call
   => Đáp ứng mọi yêu câu kích thước đặt hàng

   Khuyến mại: Call

   Giá: Liên hệ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Bảng ghim chân di động sử dụng 2 mặt

   Bảng ghim chân di động sử dụng 2 mặt

   Mã: BG2M

   Bảng ghim văn phòng chân di động sử dụng 2 mặt
   - Kích thước: H... W... (H Chiều rộng; W: Chiêu dài). Kích thước đáp ứng theo yêu cầu đặt hàng của quý khách.
   - Loại Bảng: bảng ghim chân di động (sử dụng 2 mặt xoay 360 độ)
   - Tình trạng: Có hàng
   - Giao bán: online
   - Giao vận: Call
   => Đáp ứng mọi yêu câu kích thước và màu sắc đặt hàng

   Khuyến mại: Call

   Giá: Liên hệ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Bảng từ xanh viết phấn chân di động 2 mặt

   Bảng từ xanh viết phấn chân di động 2 mặt

   Mã: BX2M

   Bảng từ xanh viết phấn chân di động sử dụng 2 mặt
   - Kích thước: H... W... (H Chiều rộng; W: Chiêu dài). Kích thước đáp ứng theo yêu cầu đặt hàng của quý khách.
   - Loại Bảng: Bảng trắng chân di động (sử dụng 2 mặt xoay 360 độ)
   - Tình trạng: Có hàng
   - Giao bán: online
   - Giao vận: Call
   => Đáp ứng mọi yêu câu kích thước đặt hàng

   Khuyến mại: Call

   Giá: Liên hệ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Bảng từ trắng chân di động 2 mặt

   Bảng từ trắng chân di động 2 mặt

   Mã: BT2M
   Bảng từ trắng viết bút lông chân di động sử dụng 2 mặt
   - Kích thước: H... W... (H Chiều rộng; W: Chiêu dài). Kích thước đáp ứng theo yêu cầu đặt hàng của quý khách.
   - Loại Bảng: Bảng trắng chân di động (sử dụng 2 mặt xoay 360 độ)
   - Tình trạng: Có hàng
   - Giao bán: online
   - Giao vận: Call
   => Đáp ứng mọi yêu câu kích thước đặt hàng

   Khuyến mại: Call

   Giá: Liên hệ

   Chi tiếtĐặt hàng