Điên thoại bán hàng: 04 6260 5750

Hotline: 0944138998

Bảng từ xanh kẻ ô ly Tiểu học

   Bảng từ xanh viết phấn trường hoc, Bảng từ xanh kẻ ô ly luyện viết chữ đẹp cho học sinh tiểu học, bảng từ xanh viết phấn theo Tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bang từ xanh viết phấn, Bảng kẻ ô ly, Bảng từ xanh kẻ ô ly
  • Bảng từ xanh viết phấn kẻ ô ly kích thước 1200x3600mm

   Bảng từ xanh viết phấn kẻ ô ly kích thước 1200x3600mm

   Mã: BTXOL - 1236

   Bảng từ xanh viết phấn kẻ ô ly Tiểu học kích thước: 1200x3600mm

   - Bảng từ xanh viết phấn chống lóa Hàn Quốc kẻ ô ly

   - Kích thước: H1200xW3600mm (H: Chiều cao; W: Chiều dài)

   - Loại Bảng: Bảng xanh viết phấn treo tường.

   - Tình trạng: Còn hàng - Mới 100%

   Bảo hành: 12 Tháng 

   Giao vận: Miễn phí vận chuyển lắp đặt tại HN - Tp. HCM

   Khuyến mại: call

   Giá: 2.800.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Bảng từ xanh viết phấn kẻ ô ly kích thước 1200x3200mm

   Bảng từ xanh viết phấn kẻ ô ly kích thước 1200x3200mm

   Mã: BTXOL - 1232

   Bảng từ xanh viết phấn kẻ ô ly Tiểu học kích thước: 1200x3200mm

   - Bảng từ xanh viết phấn chống lóa Hàn Quốc kẻ ô ly

   - Kích thước: H1200xW3200mm (H: Chiều cao; W: Chiều dài)

   - Loại Bảng: Bảng xanh viết phấn treo tường.

   - Tình trạng: Còn hàng - Mới 100%

   Bảo hành: 12 Tháng 

   Giao vận: Miễn phí vận chuyển lắp đặt tại HN - Tp. HCM

   Khuyến mại: call

   Giá: 2.650.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Bảng từ xanh viết phấn kẻ ô ly kích thước 1200x3000mm

   Bảng từ xanh viết phấn kẻ ô ly kích thước 1200x3000mm

   Mã: BTXOL - 1230

   Bảng từ xanh viết phấn kẻ ô ly Tiểu học kích thước: 1200x3000mm

   - Bảng từ xanh viết phấn chống lóa Hàn Quốc kẻ ô ly

   - Kích thước: H1200xW3000mm (H: Chiều cao; W: Chiều dài)

   - Loại Bảng: Bảng xanh viết phấn treo tường.

   - Tình trạng: Còn hàng - Mới 100%

   Bảo hành: 12 Tháng 

   Giao vận: Miễn phí vận chuyển lắp đặt tại HN - Tp. HCM

   Khuyến mại: call

   Giá: 2.500.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Bảng từ xanh viết phấn kẻ ô ly kích thước 1200x2200mm

   Bảng từ xanh viết phấn kẻ ô ly kích thước 1200x2200mm

   Mã: BTXOL - 1222

   Bảng từ xanh viết phấn kẻ ô ly Tiểu học kích thước: 1200x2200mm

   - Bảng từ xanh viết phấn chống lóa Hàn Quốc kẻ ô ly

   - Kích thước: H1200xW2200mm (H: Chiều cao; W: Chiều dài)

   - Loại Bảng: Bảng xanh viết phấn treo tường.

   - Tình trạng: Còn hàng - Mới 100%

   Bảo hành: 12 Tháng 

   Giao vận: Miễn phí vận chuyển lắp đặt tại HN - Tp. HCM

   Khuyến mại: call

   Giá: 2.300.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Bảng từ xanh viết phấn kẻ ô ly Kích thước 1200x2200mm

   Bảng từ xanh viết phấn kẻ ô ly Kích thước 1200x2200mm

   Mã: TXOL1222
   Bảng từ xanh kẻ ô ly Kích thước 1200x2200mm

   Bảng từ xanh viết phấn kẻ ô ly Tiểu học Theo Tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT.
   - Kích thước mặt Bảng: H1200xW2200mm (H: Chiều rộng; W: Chiều dài)
   - Kích thước có thể làm Theo mọi Yêu cầu đăt hàng của Quý khách
   - Tình trạng: Còn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vân: Call

   Khuyến mại: Call

   Giá: 1.880.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Bảng từ xanh viết phấn kẻ ô ly Kích thước 1200x1800mm

   Bảng từ xanh viết phấn kẻ ô ly Kích thước 1200x1800mm

   Mã: TXOL1218

   Bảng từ xanh kẻ ô ly Kích thước 1200x1800mm

    Bảng từ xanh viết phấn kẻ ô ly Tiểu học Theo Tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT.
   - Kích thước mặt Bảng: H1200xW1800mm (H: Chiều rộng; W: Chiều dài)
   - Kích thước có thể làm Theo mọi Yêu cầu đăt hàng của Quý khách
   - Tình trạng: Còn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vân: Call

   Khuyến mại: Call

   Giá: 1.530.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Bảng từ xanh viết phấn kẻ ô ly Kích thước 1200x1500mm

   Bảng từ xanh viết phấn kẻ ô ly Kích thước 1200x1500mm

   Mã: TXOL1215

   Bảng từ xanh viết phấn kẻ ô ly Tiểu học Theo Tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT.
   - Kích thước mặt Bảng: H1200xW1500mm (H: Chiều rộng; W: Chiều dài)
   - Kích thước có thể làm Theo mọi Yêu cầu đăt hàng của Quý khách
   - Tình trạng: Còn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vân: Call

   Khuyến mại: Call

   Giá: 1.280.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Bảng từ xanh kẻ ô ly Kích thước 600x800mm

   Bảng từ xanh kẻ ô ly Kích thước 600x800mm

   Mã: TXOL0608

   Bảng từ xanh viết phấn kẻ ô ly Tiểu học Theo Tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT.
   - Kích thước mặt Bảng: H600xW800mm (H: Chiều rộng; W: Chiều dài)
   - Kích thước có thể làm Theo mọi Yêu cầu đăt hàng của Quý khách
   - Tình trạng: Còn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vân: Miễn phí vận chuyển lắp đặt tận nơi tại HN

   Khuyến mại: Call

   Giá: 450.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Bảng từ xanh kẻ ô ly Kích thước 800x1200mm-7%

   Bảng từ xanh kẻ ô ly Kích thước 800x1200mm

   Mã: TXOL0812

   Bảng từ xanh viết phấn kẻ ô ly Tiểu học Theo Tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT.
   - Kích thước mặt Bảng: H800xW1200mm (H: Chiều rộng; W: Chiều dài)
   - Kích thước có thể làm Theo mọi Yêu cầu đăt hàng của Quý khách
   - Tình trạng: Còn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vân: Miễn phí vận chuyển lắp đặt tận nơi

   Khuyến mại: Call

   Giá bán: 750.000 đ

   Giá KM: 700.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Bảng từ xanh kẻ ô ly Kích thước 1200x1600mm-8%

   Bảng từ xanh kẻ ô ly Kích thước 1200x1600mm

   Mã: TXOL1216

   Bảng từ xanh viết phấn kẻ ô ly Tiểu học Theo Tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT.
   - Kích thước mặt Bảng: H1200xW1600mm (H: Chiều rộng; W: Chiều dài)
   - Kích thước có thể làm Theo mọi Yêu cầu đăt hàng của Quý khách
   - Tình trạng: Còn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vân: Call

   Khuyến mại: Call

   Giá bán: 1.475.000 đ

   Giá KM: 1.360.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Bảng từ xanh kẻ ô ly Kích thước 1200x2000mm

   Bảng từ xanh kẻ ô ly Kích thước 1200x2000mm

   Mã: TXOL1220

   Bảng từ xanh viết phấn kẻ ô ly Tiểu học Theo Tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT.
   - Kích thước mặt Bảng: H1200xW2000mm (H: Chiều rộng; W: Chiều dài)
   - Kích thước có thể làm Theo mọi Yêu cầu đăt hàng của Quý khách
   - Tình trạng: Còn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vân: Call

   Khuyến mại: Call

   Giá: 1.800.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Bảng từ xanh kẻ ô ly Kích thước 1200x2400mm-11%

   Bảng từ xanh kẻ ô ly Kích thước 1200x2400mm

   Mã: TXOL1224
   Bảng từ xanh viết phấn kẻ ô ly Tiểu học Theo Tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT.
   - Kích thước mặt Bảng: H1200xW2400mm (H: Chiều rộng; W: Chiều dài)
   - Kích thước có thể làm Theo mọi Yêu cầu đăt hàng của Quý khách
   - Tình trạng: Còn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vân: Call

   Khuyến mại: Call

   Giá bán: 2.350.000 đ

   Giá KM: 2.100.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng