Điên thoại bán hàng: 04 6260 5750

Hotline: 0944138998

Đồng hồ đo nhiệt độ và độ ẩm

Chuyên cung cấp các loại Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm. Nhiệt kế, Nhiệt ẩm kế điện tử: Nakata, Smartsensor, HTC chính hãng