Điên thoại bán hàng: 04 6260 5750

Hotline: 0944138998

Thang nhôm - Thang nhôm rút nhập khẩu

Thang nhôm, Thang nhôm các loại: Thang nhôm rút, Thang ghế, Thang rút chứ A, Thang gấp, Thang xếp, Thang trượt, Thang cách điện...
  • THANG SẮT BẬC NHÔM BẢN TO PRO 3 BẬC

   THANG SẮT BẬC NHÔM BẢN TO PRO 3 BẬC

   Mã: PRS - 03

   THANG SẮT BẬC NHÔM BẢN TO PRO 3 BẬC

   - Hãng sản xuất:PRO TELESCOPIC LADDER
   - Đạt tiêu chuẩn EU: EN131
   - Kiểu thang: Thang ghế có tay vịn
   - Model: PRS - 03
   - Tình trạng: Săn hàng.
   - Vận chuyển : Miễn phí HN

   - Bảo hành: chính hãng 12 Tháng

   Khuyến mại: call

   Giá: 880.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • THANG SẮT BẬC NHÔM BẢN TO PRO 6 BẬC

   THANG SẮT BẬC NHÔM BẢN TO PRO 6 BẬC

   Mã: PRS-06

   THANG SẮT BẬC NHÔM BẢN TO PRO 6 BẬC

   - Hãng sản xuất:PRO TELESCOPIC LADDER
   - Đạt tiêu chuẩn EU: EN131
   - Kiểu thang: Thang ghế có tay vịn
   - Model: PRS - 06
   - Tình trạng: Săn hàng.
   - Vận chuyển : Miễn phí HN

   - Bảo hành: chính hãng 12 Tháng

   Khuyến mại: call

   Giá: 1.380.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Thang nhôm ghế có tay vịn PRO bản to 5 bậc

   Thang nhôm ghế có tay vịn PRO bản to 5 bậc

   Mã: PRN - 05

   Thang ghế tay vịn PRO bản to 5 bậc
   - Hãng sản xuất:PRO 
   TELESCOPIC LADDER
   - Đạt tiêu chuẩn EU: EN131
   - Kiểu thang: Thang ghế có tay vịn
   - Model: PRN - 05
   - Tình trạng: Săn hàng.
   - Vận chuyển : Miễn phí HN

   - Bảo hành: chính hãng 12 Tháng

   Khuyến mại: call

   Giá: 1.180.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Thang nhôm ghế có tay vịn PRO bản to 6 bậc

   Thang nhôm ghế có tay vịn PRO bản to 6 bậc

   Mã: PRN-06
   Thang ghế tay vịn PRO bản to 6 bậc
   Hãng sản xuất: PRO 
   TELESCOPIC LADDER
   - Đạt tiêu chuẩn EU: EN131
   - Kiểu thang: Thang ghế có tay vịn
   - Model: PRN - 06
   - Tình trạng: Săn hàng.
   - Vận chuyển : Miễn phí HN

   - Bảo hành: chính hãng 12 Tháng

   Khuyến mại: call

   Giá: 1.400.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Thang nhôm gấp Nikawa NKY-4C

   Thang nhôm gấp Nikawa NKY-4C

   Mã: NKY-4C

   Thang nhôm gấp chữ A Nikawa NKY-4C

   Nhà sản xuất: NIKAWA (Japan)
   - Model: NKY-4C
   - Kiểu thang: Gấp chữ A 

   - Bảo hành: 18 Tháng
   - Tình trạng: Còn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vận: Miễn phí vận chuyển giao hàng HN

   Khuyến mại: call

   Giá: 1.450.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Thang nhôm gấp Nikawa NKY-5C

   Thang nhôm gấp Nikawa NKY-5C

   Mã: NKY-5C

   Thang nhôm gấp chữA Nikawa NKY-5C

   Nhà sản xuất: NIKAWA (Japan)
   - Model: NKY-5C
   - Kiểu thang: Gấp chữ A 

   - Bảo hành: 18 Tháng
   - Tình trạng: Còn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vận: Miễn phí vận chuyển giao hàng HN

   Khuyến mại: call

   Giá: 1.650.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Thang nhôm gấp Nikawa NKY-6C

   Thang nhôm gấp Nikawa NKY-6C

   Mã: NKY-6C

   Thang nhôm gấp chữ A Nikawa NKY-6C

   Nhà sản xuất: NIKAWA (Japan)
   - Model: NKY-6C
   - Kiểu thang: Gấp chữ A 

   - Bảo hành: 18 Tháng
   - Tình trạng: Còn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vận: Miễn phí vận chuyển giao hàng HN

   Khuyến mại: call

   Giá: 1.900.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Thang nhôm gấp Nikawa NKY-7C

   Thang nhôm gấp Nikawa NKY-7C

   Mã: NKY-7C

   Thang nhôm gấp A Nikawa NKY-7C

   Nhà sản xuất: NIKAWA (Japan)
   - Model: NKY-7C
   - Kiểu thang: Gấp chữ A 

   - Bảo hành: 18 Tháng
   - Tình trạng: Còn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vận: Miễn phí vận chuyển giao hàng HN

   Khuyến mại: call

   Giá: 2.200.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-5C

   Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-5C

   Mã: NKJ-5C

   Thang nhôm cách điện chữA Nikawa NKJ-5C

   Nhà sản xuất: NIKAWA (Japan)
   - Model: NKJ-5C
   - Kiểu thang: Gấp chữ A - Cách điện

   - Bảo hành: 18 Tháng
   - Tình trạng: Còn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vận: Miễn phí vận chuyển giao hàng HN

   Khuyến mại: call

   Giá: 1.700.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-7C

   Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-7C

   Mã: NKJ-7C

   Thang nhôm cách điện chữA Nikawa NKJ-7C

   Nhà sản xuất: NIKAWA (Japan)
   - Model: NKJ-7C
   - Kiểu thang: Gấp chữ A - Cách điện

   - Bảo hành: 18 Tháng
   - Tình trạng: Còn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vận: Miễn phí vận chuyển giao hàng HN

   Khuyến mại: call

   Giá: 2.200.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-8C

   Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-8C

   Mã: NKJ-8C

   Thang nhôm cách điện chữA Nikawa NKJ-8C

   Nhà sản xuất: NIKAWA (Japan)
   - Model: NKJ-8C
   - Kiểu thang: Gấp chữ A - Cách điện

   - Bảo hành: 18 Tháng
   - Tình trạng: Còn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vận: Miễn phí vận chuyển giao hàng HN

   Khuyến mại: call

   Giá: 2.500.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-43

   Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-43

   Mã: NKB-43

   Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-43

   Nhà sản xuất: NIKAWA (Japan)
   - Model: NKB-43
   - Kiểu thang: Gấp đa năng - rút trượt

   - Bảo hành: 18 Tháng
   - Tình trạng: Còn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vận: Miễn phí vận chuyển giao hàng HN

   Khuyến mại: call

   Giá: 2.550.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-44

   Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-44

   Mã: NKB-44

   Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-44

   Nhà sản xuất: NIKAWA (Japan)
   - Model: NKB-44
   - Kiểu thang: Gấp đa năng - rút trượt

   - Bảo hành: 18 Tháng
   - Tình trạng: Còn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vận: Miễn phí vận chuyển giao hàng HN

   Khuyến mại: call

   Giá: 2.950.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-45

   Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-45

   Mã: NKB-45

   Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-45

   Nhà sản xuất: NIKAWA (Japan)
   - Model: NKB-45
   - Kiểu thang: Gấp đa năng - rút trượt

   - Bảo hành: 18 Tháng
   - Tình trạng: Còn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vận: Miễn phí vận chuyển giao hàng HN

   Khuyến mại: call

   Giá: 3.600.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-46

   Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-46

   Mã: NKB-46

   Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-46

   Nhà sản xuất: NIKAWA (Japan)
   - Model: NKB-46
   - Kiểu thang: Gấp đa  năng - rút trượt

   - Bảo hành: 18 Tháng
   - Tình trạng: Còn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vận: Miễn phí vận chuyển giao hàng HN

   Khuyến mại: call

   Giá: 4.000.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Thang cách điện ba đoạn Nikawa NKL-100

   Thang cách điện ba đoạn Nikawa NKL-100

   Mã: NKL-100

   Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-100

   - Nhà sản xuất: NIKAWA (Japan)
   - Model: NKL-100
   - Kiểu thang: Thang trượt công nghiệp

   - Bảo hành: 18 Tháng
   - Tình trạng: Còn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vận: Call

   Khuyến mại: call

   Giá: 17.900.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Thang cách điện ba đoạn Nikawa NKT-100

   Thang cách điện ba đoạn Nikawa NKT-100

   Mã: NKT-100

   Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKT-100

   - Nhà sản xuất: NIKAWA (Japan)
   - Model: NKT-100
   - Kiểu thang: Thang trượt công nghiệp

   - Bảo hành: 18 Tháng
   - Tình trạng: Còn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vận: Call

   Khuyến mại: call

   Giá: 19.000.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-80

   Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-80

   Mã: NKL-80

   Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-80

   - Nhà sản xuất: NIKAWA (Japan)
   - Model: NKL-80
   - Kiểu thang: Thang trượt công nghiệp

   - Bảo hành: 18 Tháng
   - Tình trạng: Còn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vận: Call

   Khuyến mại: call

   Giá: 12.000.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Thang nhôm SHIN YANG SY-403

   Thang nhôm SHIN YANG SY-403

   Mã: SY-403

   Thang nhôm SHIN YANG SY-403 (Made in Korea)

   Hãng Sản xuất: SHIN YANG
   - Model: SY-403
   - Tình trạng: còn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vận: Miễn phí HN

   ThangBảo hành: 12 Tháng

   Khuyến mại: Call

   Giá: 2.100.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Thang nhôm cao cấp SHIN YANG SY-404

   Thang nhôm cao cấp SHIN YANG SY-404

   Mã: SY-404

   Thang nhôm SHIN YANG SY-404 (Made in Korea)

   Hãng Sản xuất: SHIN YANG
   - Model: SY-404
   - Tình trạng: còn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vận: Miễn phí HN

   ThangBảo hành: 12 Tháng

   Khuyến mại: Call

   Giá: 2.500.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng