Điên thoại bán hàng: 04 6260 5750

Hotline: 0944138998

Thang nhôm - Thang nhôm rút nhập khẩu

Thang nhôm, Thang nhôm các loại: Thang nhôm rút, Thang ghế, Thang rút chứ A, Thang gấp, Thang xếp, Thang trượt, Thang cách điện...
  • Thang nhôm SHIN YANG SY-405

   Thang nhôm SHIN YANG SY-405

   Mã: SY-405

   Thang nhôm SHIN YANG SY-405 (Made in Korea)

   Hãng Sản xuất: SHIN YANG
   - Model: SY-405
   - Tình trạng: còn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vận: Miễn phí HN

   ThangBảo hành: 12 Tháng

   Khuyến mại: Call

   Giá: 2.900.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Thang nhôm SHIN YANG SY-406

   Thang nhôm SHIN YANG SY-406

   Mã: SY-406

   Thang nhôm SHIN YANG SY-406 (Made in Korea)

   Hãng Sản xuất: SHIN YANG
   - Model: SY-406
   - Tình trạng: còn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vận: Miễn phí HN

   ThangBảo hành: 12 Tháng

   Khuyến mại: Call

   Giá: 3.500.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Thang nhôm SHIN YANG SY-407

   Thang nhôm SHIN YANG SY-407

   Mã: SY-407

   Thang nhôm SHIN YANG SY-407 (Made in Korea)

   Hãng Sản xuất: SHIN YANG
   - Model: SY-407
   - Tình trạng: còn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vận: Miễn phí HN

   ThangBảo hành: 12 Tháng

   Khuyến mại: Call

   Giá: 5.200.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Thang nhôm SHIN YANG SY-408

   Thang nhôm SHIN YANG SY-408

   Mã: SY-408

   Thang nhôm SHIN YANG SY-408 (Made in Korea)

   Hãng Sản xuất: SHIN YANG
   - Model: SY-408
   - Tình trạng: còn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vận: Miễn phí HN

   ThangBảo hành: 12 Tháng

   Khuyến mại: Call

   Giá: 5.900.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Thang nhôm cao cấp SHIN YANG SY-409

   Thang nhôm cao cấp SHIN YANG SY-409

   Mã: SY-409

   Thang nhôm SHIN YANG SY-409 (Made in Korea)

   Hãng Sản xuất: SHIN YANG
   - Model: SY-409
   - Tình trạng: còn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vận: Miễn phí HN

   ThangBảo hành: 12 Tháng

   Khuyến mại: Call

   Giá: 7.200.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Thang nhôm SHIN YANG SY-410

   Thang nhôm SHIN YANG SY-410

   Mã: SY-410

   Thang nhôm SHIN YANG SY-410 (Made in Korea)

   Hãng Sản xuất: SHIN YANG
   - Model: SY-410
   - Tình trạng: còn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vận: Miễn phí HN

   ThangBảo hành: 12 Tháng

   Khuyến mại: Call

   Giá: 8.500.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Thang nhôm SHIN YANG SY-411

   Thang nhôm SHIN YANG SY-411

   Mã: SY-411

   Thang nhôm SHIN YANG SY-411 (Made in Korea)

   Hãng Sản xuất: SHIN YANG
   - Model: SY-411
   - Tình trạng: còn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vận: Miễn phí HN

   ThangBảo hành: 12 Tháng

   Khuyến mại: Call

   Giá: 10.200.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Thang nhôm SHIN YANG SY-412 (Made in Korea)

   Thang nhôm SHIN YANG SY-412 (Made in Korea)

   Mã: SY-412

   Thang nhôm SHIN YANG SY-412 (Made in Korea)

   Hãng Sản xuất: SHIN YANG
   - Model: SY-412
   - Tình trạng: còn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vận: Miễn phí HN

   ThangBảo hành: 12 Tháng

   Khuyến mại: Call

   Giá: 12.200.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Thang nhôm SHIN YANG SY-413

   Thang nhôm SHIN YANG SY-413

   Mã: SY-413

   Thang nhôm SHIN YANG SY-413 (Made in Korea)

   Hãng Sản xuất: SHIN YANG
   - Model: SY-413
   - Tình trạng: còn hàng
   - Giao bán: Online
   - Giao vận: Miễn phí HN
   Bảo hành: 12 Tháng

   Khuyến mại: Call

   Giá: 15.500.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Chân phụ thang nhôm Shin Yang

   Chân phụ thang nhôm Shin Yang

   Mã: LS-570
   Chân chống phụ dùng cho Thang nhôm SHIN YANG
   - Hãng sản xuất: SHIN YANG
   - Model: LS: 570
   - Kích thước chiều dài thanh chống là 570mm
   - Tình trạng: Sẵn hàng.
   - Giao bán: Online
   - Giao vận: Miễn phí 6 quận Nội thành HN
   - Bảo hành: 12 Tháng

    

   Khuyến mại: Call

   Giá: 1.200.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Thang ghế 3 bậc Nikawa NKP-03

   Thang ghế 3 bậc Nikawa NKP-03

   Mã: NKP-03

   Thang ghế 3 bậc Nikawa NKP-03

   - Hãng sản xuất: NIKAWA
   - Model: NKP-03
   - Thang ghế 3 bậc
   - Tình trạng: sẵn hàng
   - Giao vận: Miễn phí HN
   - Bảo hành: 12 Tháng

   Khuyến mại: Call

   Giá: 1.200.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Thang ghế Nikawa NKA-03

   Thang ghế Nikawa NKA-03

   Mã: NKA-03

   Thang ghế Nikawa NKA-03

   - Hãng sản xuất: NIKAWA
   - Model: NKA-03
   - Thang nhôm ghế 3 bậc
   - Tình trạng: sẵn hàng
   - Giao vận: Miễn phí HN
   - Bảo hành: 12 Tháng

   Khuyến mại: Call

   Giá: 890.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Thang ghế Nikawa NKA-04

   Thang ghế Nikawa NKA-04

   Mã: NKA-04

   Thang ghế Nikawa NKA-04

    

   - Hãng sản xuất: NIKAWA
   - Model: NKA-04
   - Thang nhôm ghế 4 bậc
   - Tình trạng: sẵn hàng
   - Giao vận: Miễn phí HN
   - Bảo hành: 12 Tháng

   Khuyến mại: Call

   Giá: 1.090.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Thang ghế Nikawa NKS 04

   Thang ghế Nikawa NKS 04

   Mã: NKS-04

   Thang ghế Nikawa NKS 04

   - Hãng sản xuất: NIKAWA
   - Model: NKS-04
   - Thang ghế 4 bậc
   - Tình trạng: sẵn hàng
   - Giao vận: Miễn phí HN
   - Bảo hành: 12 Tháng

   Khuyến mại: Call

   Giá: 999.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Thang ghế Nikawa NKS-05

   Thang ghế Nikawa NKS-05

   Mã: NKS-05

   Thang ghế (có tay vịn)Nikawa NKS-05

   - Hãng sản xuất: NIKAWA
   - Model: NKS-05
   - Thang ghế 5 bậc
   - Tình trạng: sẵn hàng
   - Giao vận: Miễn phí HN
   - Bảo hành: 12 Tháng

   Khuyến mại: Call

   Giá: 1.300.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Thang nhôm rút gọn PRO PR-38

   Thang nhôm rút gọn PRO PR-38

   Mã: PR-38

   Hãng sản xuất:PRO TELESCOPIC LADDER
   Đạt Tiêu chuẩn EN131 
   Tình trạng: Sẵn hàng
   Giao bán: onlien
   Giao vận: Miễn phí vận chuyển giao hàng 20Km tại HN và Tp. HCM

   Khuyến mại: Call

   Giá: 2.150.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • THANG NHÔM RÚT PRO PR-38AL

   THANG NHÔM RÚT PRO PR-38AL

   Mã: PR-38AL

   Hãng sản xuất:PRO TELESCOPIC LADDER
   Đạt Tiêu chuẩn EN131 
   Tình trạng: Sẵn hàng
   Giao bán: onlien
   Giao vận: Miễn phí vận chuyển giao hàng 20Km tại HN và Tp. HCM

   Khuyến mại: Call

   Giá: 2.750.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Thang nhôm rút gọn PRO PR-26

   Thang nhôm rút gọn PRO PR-26

   Mã: PR-26

   Hãng sản xuất:PRO TELESCOPIC LADDER
   Đạt Tiêu chuẩn EN131 
   Tình trạng: Sẵn hàng
   Giao bán: onlien
   Giao vận: Miễn phí vận chuyển giao hàng 20Km tại HN và Tp. HCM

   Khuyến mại: Call

   Giá: 1.900.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Thang nhôm rút gọn PRO PR-32

   Thang nhôm rút gọn PRO PR-32

   Mã: PR-32

   Hãng sản xuất:PRO TELESCOPIC LADDER
   Đạt Tiêu chuẩn EN131 
   Tình trạng: Sẵn hàng
   Giao bán: onlien
   Giao vận: Miễn phí vận chuyển giao hàng 20Km tại HN và Tp. HCM

   Khuyến mại: Call

   Giá: 2.050.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Thang nhôm rút gọn PRO PR-44

   Thang nhôm rút gọn PRO PR-44

   Mã: PR-44

   Hãng sản xuất:PRO TELESCOPIC LADDER
   Đạt Tiêu chuẩn EN131 
   Tình trạng: Sẵn hàng
   Giao bán: onlien
   Giao vận: Miễn phí vận chuyển giao hàng 20Km tại HN và Tp. HCM

   Khuyến mại: Call

   Giá: 2.550.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng